Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja sali w budynku Szkoły Podstawowej w Mochach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 149 567,95 zł

Opis inwestycji