Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 107 394,33 zł

Opis inwestycji