Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja SUW Sączkowo, SUW Poświętno, SUW Mochy (w trakcie prac, planowany termin ukończenia 29-02-2024), dof. Gmina Przemęt

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Poświętno

  • Łączna kwota inwestycji: 298 600,00 zł

Opis inwestycji