Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Monitoring obiektów SUW Sączkowo, SUW Poświętno, SUW Wieleń

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo, Poświętno, Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 42 350,00 zł

Opis inwestycji