Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Monitoring terenu przy sali – centrum społeczno – kulturalno – sportowego w Barchlinie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 3 999,96 zł

Opis inwestycji