Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż bramek i piłkochwytków

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 12 560,80 zł

Opis inwestycji