Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż filtra do uzdatniania wody w budynku szatniowo-socjalnym na stadionie w m. Mochy

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 16 666,50 zł

Opis inwestycji