Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Starkowo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 61 112,55 zł

Opis inwestycji