Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 27 599,97 zł

Opis inwestycji