Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Solec

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 36 000,00 zł

Opis inwestycji