Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 32 638,05 zł

Opis inwestycji