Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż monitoringu na plaży

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 6 000,00 zł

Opis inwestycji