Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż monitoringu na terenie gminnym przy sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 180,00 zł

Opis inwestycji