Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż monitoringu terenu przy sali wiejskiej w Perkowie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 4 275,00 zł

Opis inwestycji