Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż nowych drzwi wejściowych do budynku sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 6 642,00 zł

Opis inwestycji