Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż okapu gastronomicznego do kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 9 135,00 zł

Opis inwestycji