Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż pieca CO w budynku OSP Perkowo

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 14 200,35 zł

Opis inwestycji