Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Kaszczorze

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 27 000,00 zł

Opis inwestycji