Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż piłkochwytów na placu zabaw w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2020-2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 14 800,68 zł

Opis inwestycji