Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 13 469,50 zł

Opis inwestycji