Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż pochłaniacza do kuchni

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 11 000,00 zł

Opis inwestycji