Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż pokrycia dachowego na altanie ogrodowej znajdującej na boisku w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 2 500,00 zł

Opis inwestycji