Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Nakłady inwestycyjne związane z rurociągiem Olejnica-Osłonin, dokumentacja projektowa

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Wielichowo

  • Łączna kwota inwestycji: 35 841,90 zł

Opis inwestycji