Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w miejscowości Perkowo

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 7 934,73 zł

Opis inwestycji