Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa instalacji elektrycznej na placu gminnym przy remizie w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 2 999,97 zł

Opis inwestycji