Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Narzędzia wyposażenia stanowiska pracy (finansowanie z PUP Wolsztyn)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 20 325,20 zł

Opis inwestycji