Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowienie elewacji na części budynku sali wiejskiej oraz odmalowanie korytarza w budynku sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 989,00 zł

Opis inwestycji