Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowienie elewacji zewnętrznej sali w Poświętnie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Poświętno

  • Łączna kwota inwestycji: 18 000,00 zł

Opis inwestycji