Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ogrodzenie placu zabaw

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 28 675,00 zł

Opis inwestycji