Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji