Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Zdrojowej, Starkowskiej, Jagiellońskiej w m. Przemęt

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 7 626,00 zł

Opis inwestycji