Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Starkowo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 9 000,00 zł

Opis inwestycji