Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku dawnego przedszkola oraz budynku gospodarczego w Kaszczorze przy ul. Sportowej na cele Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji