Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku przy pałacu w Buczu

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 31 928,50 zł

Opis inwestycji