Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Osłonin, plaża gminna

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 225 002,02 zł

Opis inwestycji