Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie uliczne w miejscowości Błotnica

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 45 824,00 zł

Opis inwestycji