Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Piaskarka

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 5 203,25 zł

Opis inwestycji