Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Pług do śniegu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 4 878,05 zł

Opis inwestycji