Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Położenie płytek na tarasie przy sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 15 600,00 zł

Opis inwestycji