Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 251 524,97 zł

Opis inwestycji