Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Posypywarka soli i piasku

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 38 500,00 zł

Opis inwestycji