Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace elektryczne w sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 4 800,00 zł

Opis inwestycji