Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekówko (dach na małej sali)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 23 655,00 zł

Opis inwestycji