Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe budynku sali wiejskiej w Sączkowie (malowanie korytarza, remont schodów)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 4 480,00 zł

Opis inwestycji