Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe budynku sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 27 904,00 zł

Opis inwestycji