Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Perkowo

  • Rok inwestycji: 2020-2022

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 22 191,63 zł

Opis inwestycji