Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekowo (inwentaryzacja sali, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 27 944,89 zł

Opis inwestycji