Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe w małej salce sali wiejskiej miejscowości Radomierz

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 1 500,00 zł

Opis inwestycji