Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Projekt dot. budowy oświetlenia ulicznego ul. Spokojna, Okrężna, Dojazdowa, Plażowa

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 7 000,00 zł

Opis inwestycji