Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w m. Bucz wraz z projektem zamiennym

  • Rok inwestycji: 2019-2022

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 71 253,75 zł

Opis inwestycji